intibahnamə

intibahnamə
is. <ər. intibah və fars. namə> Təbliği məzmunda olub, əksərən gizli çap edilərək kütlələr arasında yayılan vərəqə; bəyannamə. İnqilabi intibahnamə. – Nəsir . . bolşevik intibahnaməsi çap etdiyi üçün həbsxanada yatırdı. S. H.. . . İntibahnamələr . . çar hakimiyyətinə, burjuaziyaya qarşı mübarizəyə qalxmış fəhlə sinfinin iradəsini . . möhkəmlədirdi. M. Hüs.. <Dəmir Ataşa:> Gətirdiyim intibahnamələri . . yayaq, camaat öz firqəsinin səsini eşitsin. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • intibahnamə — ə. və f. bax: intibaiyyə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vərəqə — ə. üzərində aktual mətn yazılmış bir vərəq təbliğat vasitəsi; intibahnamə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qara — 1. 1. sif. Bütün rənglərin ən tündü, ən tutqunu; his, kömür rəngi (ağ ziddi). // sif. Bu rəngdə olan. Qara boya. Qara saç. Qara at. Qara kostyum. – <Musanın nəvəsi> qara papağını qoydu, əlinin pəncəsi ilə bir az qabağa basdı. Qant.. // sif …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qurdalamaq — f. 1. Bir şeyi əli ilə və ya başqa bir şeylə əlləşdirmək, yerindən tərpətmək, qarışdırmaq, o tərəf bu tərəfinə toxunmaq. Şeyləri qurdalamaq. – Rəhim bəy dodaqaltı gülümsədi, böyründəki maşanı götürüb manqalın közlərini qurdaladı. M. Hüs.. // Əli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəbnamə — is. <fars.> İntibahnamə, bəyannamə. Şəbnamələr hazır idi. M. S. O.. O, mizin üstünə şəbnaməni qoyanda əlahəzrət Hümayuni aynada onu görüb tutmuşdu. P. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”